Hoe tijdelijke werkloosheid communiceren met mijn werknemers via SMS omwille van meldingsplicht?
Smstools

Hoe tijdelijke werkloosheid communiceren met mijn werknemers via SMS omwille van meldingsplicht?

Nog tot 31 augustus 2020 geldt een vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht als gevolg van de coronacrisis. Pas jij dat systeem toe? Dan komt daar vanaf 13 juli 2020 een nieuwe verplichting bij. Je moet jouw werknemers op voorhand informeren over de periode waarin ze tijdelijk werkloos worden gesteld.

Jouw medewerkers informeren via SMS

De nieuwe regeling stelt dat je de betrokken werknemers ten laatste op de dag vóór het begin van de tijdelijke werkloosheid duidelijk moet informeren.
Dat geldt ook wanneer het aantal werkloosheidsdagen verhoogt of wanneer er een overgang is van een gedeeltelijke naar een volledige periode van tijdelijke werkloosheid.

Via onze software kan u dit eenvoudig communiceren en loggen via SMS. U kan uw medewerkers importeren en bericht sjablonen maken. De werknemer krijgt een berichtje en moet dit al dan niet nog bevestigen. 

Dit is DIRECT inzetbaar. U kan nu een account aanmaken, een intern testje doen en indien dit goed bevalt direct  credits aankopen en een bericht versturen naar honderden personen.

REGISTREER

Wat moet je melden?

Je moet je medewerkers zeker over de volgende zaken informeren:

  • de periode van de tijdelijke werkloosheid (begin- en einddatum);
  • de dagen dat de werknemer werkloos is en de dagen waarop de werknemer wel nog werkt;
  • de formaliteiten waaraan de werknemer moet voldoen om zijn uitkering aan te vragen  en hoe hij de uitbetaling kan aanvragen.

Als er iets aan de bovenstaande zaken verandert, moet je jouw medewerkers daar opnieuw over informeren.


Wat als je de meldingsplicht niet naleeft?

Als je de melding niet doet, moet je het loon van je medewerkers blijven doorbetalen tijdens de periode van tijdelijke werkloosheid.

Vergeet ook zeker niet om het gebruik van tijdelijke werkloosheid toe te lichten aan de
de ondernemingsraad of vakbondsafvaardiging als die in je bedrijf aanwezig is.

Tijdelijke werkloosheid communicatie SMSTijdelijke werkloosheid, communicatie, SMS
https://www.smstools.nl/nl/blog/22/hoe-tijdelijke-werkloosheid-communiceren-met-mijn-werknemers-via-sms-omwille-van-meldingsplicht Hoe tijdelijke werkloosheid communiceren met mijn werknemers via SMS omwille van meldingsplicht?

Hoe tijdelijke werkloosheid communiceren met mijn werknemers via SMS omwille van meldingsplicht?

Hoe tijdelijke werkloosheid communiceren met mijn werknemers via SMS omwille van meldingsplicht?
Smstools
Hoe tijdelijke werkloosheid communiceren met mijn werknemers via SMS omwille van meldingsplicht?
5 van de 5 op basis van 1319 gebruikersbeoordelingen.
22 10022