Crisiscommunicatie per SMS - Gemeente Diepenbeek
Smstools

Klantverhaal: Crisiscommunicatie per SMS

Crisiscommunicatie per SMS

Crisiscommunicatie per SMS

Gemeente Diepenbeek

Sinds dat bijna ieder individu over een gsm beschikt, is SMS het ideale communicatiemiddel om snel te communiceren. Vooral in situatie waar betrouwbaarheid en snelheid van belang zijn, zoals bijvoorbeeld een gaslek of een elektriciteitspanne. Dit is een extra, gratis service die de gemeente vrijblijvend aanbiedt. Enkel diegene die zich ingeschreven hebben, zullen dus de nood SMS’en ontvangen.

Hoe gaat dit juist in z’n werking?
Gemeente Diepenbeek maakt gebruik van een Geografisch Informatiesysteem (GIS). Hiermee bakenen ze de zone af en versturen ze via enkele klikken een SMS naar alle belanghebbenden binnen deze straal. Voor het uitsturen van SMS’en vanuit het Geografisch Informatiesysteem werd een connectie gelegd met de Smstools software. De gsm-nummers van de inwoners zijn gekoppeld aan hun adres. Bij het afbakenen van de zone, krijgt iedereen die z’n gsm-nummer gekend is, een SMS toegestuurd.

Door deze handige connectie tussen GIS & Smstools kan er in noodsituaties dus heel snel gehandeld worden. Zo kan u in enkele klikken alle belanghebbenden probleemloos informeren over de ernst van de situatie.

Crisiscommunicatie per SMS