SMS voor interimkantoor-uitzendbureau - Synergie
Smstools

Klantverhaal: SMS voor interimkantoor-uitzendbureau

SMS voor interimkantoor-uitzendbureau

SMS voor interimkantoor-uitzendbureau

Synergie

Synergie Interim is snelgroeiende uitzendgroep in Benelux. Zij waren op zoek naar een ervaren partner die hen kon begeleiden met SMS communicatie. Laat dit nu net één van onze specialiteiten zijn.

Als Interimkantoor maakt ook Synergie Interim veelvuldig gebruik van SMS communicatie om uitzendkrachten tijdig te informeren over vacante posities. Door de enorme openratio’s en betrouwbaarheid is SMS hiervoor het geschikte medium. Verder is het een goedkoop communicatiemiddel. Zo betaalt u bij Smstools enkel de SMS berichten die u uitstuurt. 

Synergie gebruikt Smstools voor het werven van nieuwe personeelsleden en het inplannen van uitzendkrachten. Deze bereiken ze via traditionele SMS of WhatsApp. Synergie laadt zelf de lijsten met klantgegevens in het Smstools platform en kan vervolgens op grote schaal berichten versturen. Een belangrijk kenmerk waar Synergie Interim naar op zoek was, was interactiviteit. Uitzendkrachten moeten de mogelijkheid hebben te kunnen bevestigen door terugsturen op het ontvangen bericht.

SMS voor interimkantoor-uitzendbureau